مدیریت پروژه های نمایشگاهی – بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تأسیسات و تجهیزات جانبی مشهد

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تأسیسات و تجهیزات جانبی مشهد

محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد
زمان برگزاری : 18 لغایت 21 آبان ماه 1400
متراژ :
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه