مدیریت پروژه های نمایشگاهی – چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان

چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل افغانستان

محل برگزاری : افغانستان، کابل، هتل قصر اورانوس
زمان برگزاری : تیر ماه 1400
متراژ :
تعداد بازدید :
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه