مدیریت پروژه های نمایشگاهی – پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک، تجهیزات و صنایع وابسته

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری : 15 لغایت 18 تیرماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه