مدیریت پروژه های نمایشگاهی – بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و ماشین آلات صنعتی شهریورماه ۱۴۰۱

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت، ابزار و ماشین آلات صنعتی شهریورماه ۱۴۰۱

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری : 1 لغایت 4 شهریور 1401
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه